Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

4 augustus 2010

Fernand Florizioone, parelvissend uit "In de weelde van de liefde" (verzamelbundel Thierry Deleu)

Vogels

Luidruchtig de vogels
kwistig met voorraad stilte. (182)


Eiland van verlatenheid

Ik word ziek aan verlatenheid:
de afstand kringt een spoor in mij,
dat litteken wordt en eiland. (32)


Regenvogels

De regenvogels,
hoe zij schreeuwen uit een verre zee
en wolken dragen in hun vlucht. (38)


De morgen

Misschien is de morgen een witte deur
die zich langzaam openzet. (47)


Jan Van Herreweghe schrijft over Thierry Deleu:
Jaren na Lichtmis
"Bewust doet Thierry Deleu hier afstand van zijn beeldende taal en gebruikt hij een taal die vlot leest en gemakkelijk te begrijpen is, een vertellerstaal, want tenslotte gaat het hier niet om hoogdravende mededelingen maar over zaken van alledag. De chronologische ordening en de praatstijl zorgen voor een hechte eenheid waarin de ontwikkeling van kind tot jonge man op prachtige wijze wordt geschetst. (33) - Jaren na Lichtmis"

Val der Engelen
"Kenmerkend voor de schrijfstijl van de dichter zijn de vierregelige strofen die weliswaar niet afsluiten met een punt,meestal doorlopen, maar door hun lay-out een zelfvertrouwen in beeldvorming uitstralen. Val der Engelen (25)

Geen opmerkingen: