Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 augustus 2010Een gesprek met auteur Thierry DeleuOp 12 november 2004 werd het bestaan van The Knights of the Razorblades openbaar gemaakt. The Knights of the Razorblades is de eerste significante online ridderorde in Vlaanderen en Nederland. Auteur Thierry Deleu is nauw betrokken bij deze gebeurtenis.

Bent u lid van deze mysterieuze ridderorde? Zo ja, mag u uit de biecht spreken?
T.D.: "In de principeverklaring staat letterlijk: Hij/zij mag zijn scheergenoten niet bekend maken, behalve in uiterste nood en indien de omstandigheden de discretie niet in gevaar brengen. Hij/zij is echter vrij zichzelf als ridder te identificeren. Dat laatste is nu met mij het geval in overleg met de Grootmeester."

Waarom een nieuwe ridderorde? Of moet ik vragen: waarom treedt zij nu in het openbaar?
T.D.: "Omdat de tijd rijp is en de nieuwste technologische middelen efficiënt. The Knights of the Razorblades streeft naar de totstandkoming van een netwerksamenleving met het Internet als belangrijkste medium. De ingebakken flexibiliteit van het Internet biedt de ridders ongekende voordelen in een omgeving gekenmerkt door constante verandering. Het Internet is hun geprefereerd communicatiemiddel. Het maakt communicatie mogelijk tussen verschillende personen, op zelfgekozen tijdstippen en op globale schaal."

De Orde heeft zich pas einde 2004 bekend gemaakt. Is daar een reden voor?
Tijdens de vervolging van de Tempeliers zijn velen van hen gevlucht naar veilige oorden. Na verloop van tijd verenigden ingewijde Tempeliers zich opnieuw en stichtten een nieuwe Orde. Om alle kans op vervolging te voorkomen werd er gezocht naar een veilige naam: de Orde van de Scheermessen. Deze naam verwees naar het feit dat vele ridders, tijdens hun vlucht, zich van hun baard ontdeden om iedere kans op herkenning te vermijden. In modernere tijden werd deze naam gewijzigd in: de Orde van de Scheermesjes.
Één van hun belangrijkste rituelen was het scheren van het hoofd met baard, gelegen op een schaal. Het hoofd met baard symboliseerde de oningewijde. De neofiet werd door het afscheren van de baard klaar gemaakt voor inwijding.
Na 33 dagen groeide de baard terug en kon het ritueel opnieuw worden uitgevoerd.
Deze cyclus van 33 dagen was voor de Orde zeer belangrijk. Daardoor ontstond een eigen kalender, alleen gekend door de hogere graden van de Orde.
Tot voor kort werd dit ritueel symbolisch overgedaan door aan de leek de vraag te stellen of hij bereid was zich te laten scheren door zijn broeders. Via het scheren werd de overgang van de Tempeliers naar de nieuwe Orde gesymboliseerd. De symbolische bereidheid was voldoende en zorgde ervoor dat de ridder op de hoogte werd gebracht van de voorgeschiedenis van de Orde.


U spreekt over broeders. Is de Orde alleen voor mannen?
Aanvankelijk wel, maar kort na 2004 besliste de Grootmeester om ook vrouwen in te wijden. Hij vond dat de actualisering van de Orde nodig was. Sindsdien is het inwijdingsrituaal aangepast.

Is de ridderorde louter een spel, een ludieke groep, een recreatieve bezigheid voor zonderlingen?
T.D.: The Knights of the Razorblades moedigt haar ridders aan tot het verwerven van doorgedreven muis en toetsenbordkennis. Klinkt dat ludiek of veeleer werelds? Via deze kennis proberen wij echter de Ultieme Verbinding te maken. In de Webtempel kunnen ingewijde en profaan elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. In de Webtempel bevindt zich ook de Aller Uitiemste pagina, enkel toegankelijk voor ridders van The Knights of the Razorblades. Ludiek? Jawel, maar achter het spel schuilt de ernst!"

De ernst? De naam Orde van de Scheermesjes roept niet direct veel sérieux op? Is The Knights of the Razorblades een serviceclub?
T.D.: "The Knights of the Razorblades wil met de keuze van haar naam zonder omwegen haar grootste bekommernis meedelen: de principes te kennen geven die aan haar Orde ten grondslag liggen. Het scheermesje staat immers symbool voor rein, ongekunsteld, eenvoudig, zonder aanstellerij, recht voor z'n raap, een man, een man, een woord, een woord, onbevooroordeeld, onbevangen, eerlijk.
Bovendien waren (zijn) "Kousenband", "Halsband", "Eikenkroon", "Cordon Bleu", "Gulden Vlies" ook geen diepzinnige symbolen en toch waren (zijn) zij ridderorden.
The Knights of the Ramorblades is nog wel iets anders zijn dan een serviceclub. Deze "ridders" gaan verder in het promoveren van ethische waarden en persoonlijke vervolmaking. Op basis van symbolen en instructies ontwikkelen zij een originele methode van zelfkennis, zelfverbetering en universele solidariteit die verder reikt dan wat een serviceclub aanbiedt."

Zijn jullie dan de moderne Tempeliers?
T.D.: "Goede vraag. The Knights of the Razorblades wil zich inderdaad niet losmaken van een constructie die haar onderbrengt bij een quasi middeleeuwse organisatie, met name de Tempelridders. Hoewel The Knights voor deze constructie kiezen, zijn zij toch geen epigonen die retrogevoelens koesteren en bang weg vluchten in de veilige schoot van de duistere Middeleeuwen. The Knights transponeren het gedachtegoed in de toekomst. Ze zijn op hun tijd vooruit. Ze bevinden zich in de Melkweg van het Internet. Op zoek naar de Ultieme Verbinding. Ze willen geenszins het middelpunt van de wereld zijn, veeleer en met nadruk een Centrum van Eenheid."

De ridderorden waren alle godsdienstig. Jullie ook?
T.D.: "De evolutie naar ofwel godsdienstige ridderorden, ofwel vrijzinnige die oorspronkelijk ook religieus waren, heeft natuurlijk historische verklaringen. Of het ook anders had gekund, is vanuit historisch standpunt een interessante vraag, maar in de optiek van de toekomst minder belangrijk."

Dit klinkt zo vaag. Wees eens concreter, graag.
T.D.: "Op het ogenblik dat de "Wereldse Arrogantie" een concilie voorbereidt dat zal proberen de klok van de vooruitgang achteruit te zetten, is The Knights of the Razorblades het gepaste antwoord op deze regressie. Terwijl de "Wereldlijke Arrogantie" zich afkeert van de Goddelijke Verbinding en zich slechts met de zwakken gaat inlaten wanneer zij macht verwerft en de wijdvertakte "wereldse verbinding" als het enige goed uitroept, moet The Knights of the Rozorblades een beweging op het getouw zetten die soepel en minder evolutionistisch de slinger van Foucault zijn werk laat doen."

Dus toch religieus?
T.D.: "Religie en godsdienst zijn voor ons geen synoniemen. Het is ondenkbaar dat The Knights of tbc Razorblades de vrije gedachte zou afremmen of conditioneren om op filosofisch en sociaal gebied de plak te kunnen zwaaien. The Knights of the Razorblades kan zich niet vastsnoeren in verouderde idealen, zij mag haar lot niet verbinden aan dat van voorbijgaande maatschappelijke instellingen. Veel minder nog mag zij toetreden tot deze nieuwe "Wereldse Arrogantie" die alle krachten bundelen wil om een "cordon sanitaire" op te werpen tegen vrije en eerlijke mannen die door ideologie, altruïsme en onbaatzuchtigheid het ideaal van het gemeenschappelijk welzijn wil ontwikkelen."

Hoe kan iemand zich kandidaat stellen?
T.D.: "Via de website http://www.knightsrazor.be. Voelt iemand zich aangesproken? Via de sectie ridder worden krijgt hij/zij meer informatie over toetreding tot de Orde. Man of vrouw, computeringewijde of leek, iedereen met een gezonde drang naar kennis en absurditeit, komt in aanmerking."

Dank voor het gesprek.
T.D.: "Graag gedaan!"

Geen opmerkingen: