Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

3 augustus 2010

"The Razor" (www.knightsrazor.be)

"Boudewijn had trouwplannen met eigen stiefmoeder"

Wie was Boudewijn echt? Alle informatie in de nieuwe biografie over de koning van auteur

Thierry Debels, Boudewijn, een biografie.
Verschijnt eind augustus bij Linkeroever Uitgevers
17 jaar na het overlijden van koning Boudewijn is er een nieuwe, ophefmakende biografie verschenen over de vorst. Zo schrijft auteur Thierry Debels dat Boudewijn een relatie had met zijn stiefmoeder, Lilian Baels. "Sterker nog, er zijn zelfs trouwplannen geweest," zegt Debels in Story.

Debels schrijft ook dat Boudewijn geen warm persoon was, maar een koude, rancuneuze man. "Hij had het geluk dat de pr-mensen van het hof hem een imago gecreeërd hebben dat erg geliefd was bij de buitenwereld. Ik heb met heel wat mensen gepraat die Boudewijn van dichtbij hebben gekend en het is frappant hoe negatief ze over hem spreken," zegt hij.

Filip kapotgemaakt
Het beeld dat Boudewijn en Fabiola grote kindervrienden waren, schiet Debels eveneens af. "Iemand uit zijn entourage vertelde mij dat Boudewijn helemaal geen goede vader geweest zou zijn. Zo mochten de kinderen enkel in het zwembad spelen als hij niet in de buurt was en moesten ze aan een andere tafel eten."

Over Filip zegt Debels in het blad: "Die jongen heeft nooit de kans gekregen zich te onplooien. Boudewijn heeft hem kapotgemaakt, hem omgevormd tot een karikatuur van zichzelf."

Medelijden met fans
"Boudewijn haatte de massa. Hij had medelijden met de mensen die stonden te wachten om een glimp van hem op te vangen. Hij beschouwde zijn koningschap als een last en wilde eigenlijk veel liever het klooster intreden."

(overgenomen uit http://www.zita.be/)

Geen opmerkingen: