Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

31 juli 2010

Voor MarlèneAlles bevalt. Wat valt, bevalt met de andere wang terug.
Elk uur bevalt het hier & daar & ginds ons wel: zo maar een ietsjenietsje
of de glimlach van de éne maar niet van de andere, het bevalt ons.
Het bevalt ons: de seizoenen staan er weerloos tegen.
Net zoals de gsm-masten. Of de deflatoire inflatie.

Zo gebeurt het dat wij op dees moment flink ruimte-tijdgekaderd
naar markten trekken. Tapijten, matras & specerijen.
Weer bevalt het ons. Het opgewarmde weer bijvoorbeeld,
de penetrante geur van de bevlagde miskramen.
Ginds ook worden we al overvallen: de Scherpenheuvelse namaak!
G-spots met ingebouwde giftige doornen.
Maar wel altijd op de afspraak. HET wordt daar nooit IK.
Verder bevalt ons ook het wegtrekken van wolken
en een vlucht geslachtsloze engelen, die trekvogels
die het broeden vertikken en in mei een ei te leggen.
Zie daar! De keizers die gesneden worden
tot haaks opgehangen dikbillen. Alles gewikt en gewogen
en nu ook in promotie: een evaluatie door Kind & Gezin.

Ja, het bevalt ons. Het bevalt ons allemaal.
Het is een meester in het bevallen. Het is steeds paraat: paraat
op de voorjaarskasseien, op de flanken van de Tourmalet
en het bevalt in de winter ook nog eens
zesdagenlang in de coulissen van het Gentse Kuipke.

Uitzonderlijk bevalt ook eens een chromosoomgespleten wezen.
Feest dan uiteraard, zelfs daar waar het vuur vaag is:
Feest zeker bij de Y-getekende en -geketende spermaboeren
die betuigen in vespasiennes hoogmoedig en overvloedig eer
aan hun goede intenties gezien de storm die ze hebben geoogst
na meermaals zaaien van dezelfde wind op geduldig braakland.

Zij die hortend en stotend in pijn bevallen zal en de tragische nachtuil
die in het zweet zijns aanschijns haar onder de appelboom in de slangenkuil
via een elegante stoot in de rug tot de fatale onomkeerbare val bracht:
zij zullen haar Marlène noemen. Wat ons zeer bevalt.
Maar voorzichtig natuurlijk:
zo’n naam trekt clerus aan van Brugge tot Hamburg.
Ach onschuld zijn wij niet: wij willen in zo’n bevallige beschavingswieg
best ook wel voor een lente en een nacht bisschop van Zevekote zijn.

Marlène: krullen zal ze hebben!

Maar verdorie:
Dat die X- en Y-gebrandmerkten en hun doorluchtig gevolg
(we huiveren van die Maria die in Lierde woont en droomt
van corridors nu er in het metatraditioneel defilé op 21 juli
geen regiment verreikende schietgebeden meer opstapt) …

Dus: dat die X- en Y-chroomderivaten, we wikken onze woorden:
Marlène geen spiegel voorhouden svp!

Eric Rosseel

Geen opmerkingen: