Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

21 juli 2010

OOIT publiceerde ik de bundel "Staalkaart" (1971), taalgerichte gedichten

LANGSHEEN STAANlangsheen staan, koeien langs,
wanneer het kind zit achter op de fiets,
het kind zit met in zijn hand de ballon
die op en neer beweegt met de fiets bij elke put,

deze put, gene put, stramme-tweewieler,
ballon, kind, fiets tussen geloei bewegen,
met de fiets tussen koeien die loeien,
beu bulken, en beu opnieuw, meerdere, vele keren

wanneer het kind de ballon heen en weer beweegt
en wuift, wuivend de hand beweegt
tussen loeiende koeien en achterop de fiets beweegt,
stramme-tweewieler, op en neer

bij elke put-put-put-put tussen de vele
die langsheen staan, koeien loeiende, beu-bulkende,
bewegende wanneer het kind de ballon
heen en weer beweegt, en dan opnieuw:

kind, fiets, ballon, op en neer, tussen koeien,
tussen beu-bulkende koeien, tussen, in,
temidden van, verdwenen voor gene koe daar
die langsheen staat en ziet, beweegt,

niet verdwenen voor deze koe hier
die langsheen staat en ziet,
beweegt, koeien bewegen, beu-bulkende bewegen
en langsheen staan en zien, het kind zit

achter op de fiets, met de ballon in de hand
die op en neer beweegt met de fiets
bij elke put-put-put-put, kind-fiets-ballon-put,
en put, put, en langsheen staan,

Thierry Deleu

Geen opmerkingen: