Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 juni 2010

NIEUWSBRIEF 3de jg., nr. 10
(is vrij voor publicatie)

DE 50 MEESTER-DICHTERS VAN
DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE

TWEEDE JAARBOEK

Dichter, uit de hemel gevallen meteoriet…

2011


DE 50 MEESTER-DICHTERS VAN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE BEKEND!
(behalve uitzonderlijke gevallen is deze lijst definitief)Jan Huyghe, Annemieke Steenbergen (N), Martin Carrette, Peter Motte, Jenny Dejager, Ruud Poppelaars (N), Ina Stabergh, Trijntje Gosker (N), Jozef Vandromme, Marleen De Smet, Herwig Verleyen, Mark Meekers, Thierry Deleu, Hervé J. Casier, Katelijn Vijncke, Egied Steylaerts, Lidy De Brouwer, Cathy Mara, Greta Casier, Gunnar Callebaut, Ferre Denis, Edith Oeyen, Maurits Sterkenburg (N), Leni De Goeyse, Henri Thijs, Paul van Leeuwenkamp (N), Luc C. Martens, Tine Hertmans, Pien Storm van Leeuwen (N), Hedwig Selles (N), Patricia Lasoen, Martin Wings (N), Gwen Deprez, Fernand Florizoone, John Brookhouse (N), Leonie Robroek, Didi De Paris, Peter le Nobel (N), Nathalie Vilain, Astrid Dewancker, Monique Verplancke, Paula Hagenaars (N), Eric Rosseel, Viviane Burssens, Wim de Groot (N), Lieve Devijver, Hilde Boulanger, Gerard Scharn (N), Lieve Desmet, Alexander Konovaloff


Beste Meester-dichter,

Na ”De 33 Meester-koks van België” (met een proefjaar als “Compagnon de la Toque Blanche”) bestaat sinds 2000 analoog “De 50 Meester-dichters van de Lage Landen bij de zee” (met een proefjaar als “solliciterende Meester-dichter”).

Zoals je weet, is het aantal werkende leden “Meester-dichters” vastgelegd op maximum 50 leden. Om tot “Meester-dichter” te kunnen worden benoemd dient er onherroepelijk een periode als “solliciterende Meester-dichter” te worden doorgemaakt. Deze periode omhelst één jaar.

“Razor’s Edge Editions” bracht december 2008 het eerste jaarboek op de markt, Hoe de dichter zich een weg geselt tegen wind, met als ondertitel “De 50 Meester-dichters van de Lage Landen bij de zee”.

Het nieuw jaarboek (met nieuwe gedichten) wordt voor het najaar 2011 in het vooruitzicht gesteld!

Slechts bij overlijden, ontslag of klacht wordt een Meester-dichter vervangen. Een wachtlijst wordt bijgehouden.

De geselecteerde dichters laten de voorzitter (thierry.deleu@skynet.be) via mail of brief weten dat zij akkoord gaan met hieronder genoemde modaliteiten en praktische afspraken.

1. De Meester-dichters doen afstand van hun auteursrecht voor het geselecteerde gedicht. Deze overeenkomst geldt enkel voor het jaarboek en dit gedicht. Het geselecteerde gedicht kan overal elders worden gepubliceerd waarbij de dichter zijn auteursrecht behoudt.
2. Daar hij/zij vrijwillig zijn/haar (nieuw) gedicht ter selectie opstuurt, ziet hij/zij ook af van welk honorarium ook en van zijn/haar auteursrecht.
3. De “Meester-dichter” verplicht er zich toe ook van het tweede jaarboek drie exemplaren aan te kopen tegen promotieprijs. Dat engagement wordt per e-mail of brief bevestigd.
4.Praktische afspraken:
- Meester-dichters die hun titel om welke reden ook niet meer willen verzilveren, delen dit asap mee.
- Zij die weet hebben van het overlijden van een Meester-dichter brengen asap de organisatie op de hoogte.
- Indien bezwaar wordt aangetekend tegen de upgrading van een dichter(es) tot meester-dichter wordt (worden) de klacht(en) in de schoot van het selectiecomité besproken en de opneming uitgesteld en/of geweigerd. Deze procedure is niet publiekelijk om het genootschap als geheel niet te schaden.
- Op de wachtlijst staan op dit eigenste moment (in volgorde datum verzoek) een tiental dichters. De volgorde is echter niet het enige criterium voor selectie: kwaliteit primeert!
1. Roswitha De Graaf (N)
2. Corry van Emmerik-Koenekoop (N)
3. Frans Mink (N)
4. Geertruud Otten (N)
5. Liliane Melis
6. Maria Seselle
7. Ghislaine Gilissen
8. Dries Dehollander

De dichters op de wachtlijst kunnen hun kandidatuur intrekken via mail.

Met dichterlijke groeten,

Thierry Deleu,
voorzitter

thierry.deleu@skynet.be
http://www.geletterdemens.blogspot.com/
Zandzeggelaan 18 - BE 8670 Oostduinkerke

Geen opmerkingen: