Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

10 juni 2010

Aan de deelnemende auteurs bloemlezing "Vlassenbroek Poëziedorp" Dendermonde

vzw Symbiose, maatschappelijke zetel te Dendermonde, Spoorwegstraat 69

voorzitter Marc Leboeuf

Dendermonde, 9 juni 2010


Beste,

Zoals gemeld gaat het dubbelproject Vlassenbroek Poëziedorp - Kunstreflectie Dender 2010 op zaterdag 19 juni a.s. van start in het Dendermondse stadhuis, Grote Markt 1, Ros Beiaardzaal (gelijkvloers) - aanvang 19.30 u.

U bent één van de 58 deelnemende dichters die één of meerdere gedichten instuurde en u werd gekozen om in de bloemlezing Vlassenbroek Poëziedorp 2010 te worden opgenomen. Van sommige dichters werd tevens een fragment op vaste plaat opgenomen die gedurende de periode juni - september langs de dijken en in het dorp Vlassenbroek zal worden tentoongesteld.

In een vorig schrijven stelde onze vereniging u ervan in kennis dat een gratis exemplaar van de 105 bladzijden tellende bundel kon worden afgehaald tijdens de vernissage van zaterdag 19 juni. Gezien de hogere kostprijs van deze bundel welke bij Unibook Puurs wordt uitgegeven, kunnen wij echter geen gratis bundels ter beschikking stellen en verzoeken wij u ons zo vlug mogelijk te laten weten of u een bundel wenst aan te kopen tegen de prijs van 10,00 €.

Indien u op desbetreffende voorstelling niet aanwezig kunt zijn om uw bundel(s) af te halen, kan u zelf ook de bloemlezing waarin uw gedicht(en) werden opgenomen, langs het winkelwagentje bestellen. U surft hiervoor naar www.unibook.com en duidt de betreffende bundel aan onder titel: Bloemlezing Vlassenbroek Poëziedorp 2010. Tevens kunt u een fragment bekijken. De bundel wordt u dan door Unibook gratis toegezonden.

Toch houden wij er aan u vriendelijk te verzoeken aanwezig te willen zijn op deze 7de editie van dit grootse tweejaarlijkse poëzieproject waaraan tal van andere kunstvormen worden gekoppeld.

Met vriendelijke groet,

Marc Leboeuf – voorzitter vzw Symbiose
coördinator Kunstreflectie Dender
Patricia De Landtsheer – bestuurslid
coördinator Vlassenbroek Poëziedorp

http://www.patriciadelandtsheer.be/
www.baasrodedigitaal.be/dekleinenotelaar.html
symbiose_vl@yahoo.com
landtsheer@yahoo.com

tel/ 0494/601961 of 052/211180

P.S.
Gelieve uw komst met het aantal personen te bevestigen voor de receptie u aangeboden door de stad Dendermonde.

Geen opmerkingen: