Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

8 juni 2010

41ste Poetry International Festival

11 - 18 juni / Rotterdamse Schouwburg

Het 41e Poetry International Festival plaatst de internationale poëzie van 11 tot en met 18 juni a.s. opnieuw in het middelpunt. Vierentwintig dichters uit de hele wereld – van Afghanistan tot de Verenigde Staten, van Brazilië tot Zuid-Korea, van Soedan tot Rusland – dragen die week hun poëzie voor in de Rotterdamse Schouwburg. Het festival focust op de relatie tussen poëzie en proza en besteedt veel aandacht aan poëzie uit de Verenigde Staten. Het persoonlijke, unieke geluid van de internationale dichters - het hart van het festival - wordt afgewisseld met speciale programma’s over dichters als Wisława Szymborska, Fernando Pessoa, Herman Gorter en Wallace Stevens, of over de invloed van romans op poëzie of poëzie in het Arabische epos Layla en Madjnun, de oosterse Romeo en Julia. Er is poëzietheater, digitale poëzie en een kinderprogramma, er zijn kunstfilms, achtergronden in interviews en debat en nog veel meer.

Entree naar eigen waardering
Het Poetry International Festival kent geen entreeprijs maar een exitprijs. Voor alle festivalprogramma’s geldt: u bepaalt – achteraf – wat u betaalt. Informatie over alle programma’s is ook te vinden op www.poetry.nl. Daar kunt u voor een aantal programma’s ook alvast reserveren.

http://www.poetry.nl/
http://www.poetryinternational.org/

Geen opmerkingen: