Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

23 mei 2010

Verhalenbundel bij Demer Uitgeverij!

15 Beroemde CHAGGA VERHALEN / 15 Famous CHAGGA STORIES - TANZANIA
(rondom de berg Kilimanjaro, Tanzania)

Onlangs verscheen bij Demer Uitgeverij een bijzonder mooie en leuke verhalenbundel met 15 Chagga verhalen.

Ik wil u graag nog eens opnieuw de aandacht vragen voor deze mooie bundel.
Tweetalig: Nederlands en Engels.

De verhalen zijn opgeschreven door O. Mtuweta H. Tesha (vm ambassadeur Tanzania in o.a. India, Maleisië, Singapore, Indonesië, Nepal) vertaald, vanuit het Engels, door zijn kleindochter Melissa Yvonne Tesha, 15 jaar oud, die in Rotterdam woont.

Redactie vertalingen: Hannie Rouweler

Deze uitgave is uitsluitend rechtstreeks via deze website te bestellen:
http://www.lulu.com/content/7647756
(verzendkosten vanuit de drukkerij, Londen, ± euro 6)

Fragment uit een verhaal:
Kutoliye begon met één enkele koe die zijn vader hem gaf als erfenis, met een gebed dat zij moge groeien en vermenigvuldigen. Zijn vrouw gaf een overvloed van veevoeder aan het dier zodat ze snel en groot groeide– shima nyi kimndo. Tijd ging voorbij, met Kutoliye en zijn vrouw die een kudde van verscheidene vee opbouwde die op de originele koe was gebaseerd. Zijn welvaart was zo echt dat zijn vriend Myamu hem om een koe op lening vroeg. Dit was een reeds lang gevestigde traditie waarbij de ontvanger het dier als zijnde van hemzelf behandelt. De eerste nakomelingen - iwache lyesauwo zouden naar Kutoliye gaan, de tweede naar Myamu terwijl de derde met de verouderende koe aan de eigenaar, Kutoliye zou worden teruggegeven. Dit systeem om koeien op huur te lenen – iare umbe maakt het voor elke volwassene mogelijk om wat vee te houden en te bezitten.

Kutoyile began with a single cow which his father gave him for his inheritance, with a prayer that she may increase and multiply. His wife gave plenty of fodder to the animal so that she grew fast and big – shima nyi kimndo. Time passed, with Kutoyile and his wife building a herd of several cattle based on the original cow. His prosperity was so real that his friend Myamu asked him for a cow on loan. This was a well-established tradition whereby the receiver takes care of the animal as his own. The first offspring – iwache lyesauwo would go to Kutoyile, the second to Myamu while the third would be given back with the aging cow to the owner, Kutoyile. This system of giving out cows on hire – iare umbe makes it possible for every adult to keep and possess some cattle.

Met vriendelijke groeten,

Hannie Rouweler
Demer Uitgeverij, E Publisher
Website Demer Uitgeverij/Demer Press:
http://www.demerpress.be/

Geen opmerkingen: