Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

24 april 2010

WERELDBIBLIOTHEEK IN SAMENWERKING MET
BIBLIOTHEEK PERMEKE

VOORSTELLING VAN HET S Y L V I A - GEDICHTAmsterdam, 23 april 2010


Geachte heer/mevrouw,


Mede namens de bibliotheek Permeke hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van het beeldgedicht Sylvia van Lies Van Gasse op 6 mei vanaf 20u00 in het auditorium van de bibliotheek Permeke te Antwerpen.

Programma:
* Hedwig Speliers - dichter, essayist en criticus - zal een inleiding houden op het werk van Lies Van Gasse.
* Lies Van Gasse zal meerdere gedichten voordragen en haar bundel signeren.

Wij stellen het op prijs als u uiterlijk 3 mei laat weten of u aanwezig zult zijn. De toegang is gratis, maar u dient wel te reserveren. Stuur een e-mail naar Michaël Vandebril: michael.vandebril@stad.antwerpen.be
of bel 0032 3 222 93 34

Met vriendelijke groeten,

Bibliotheek Permeke Uitgeverij Wereldbibliotheek
De Coninkplein – 2060 Antwerpen Koen van Gulik
0032 3 222 93 34

Geen opmerkingen: