Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

17 april 2010

MOEDER - NIET - AANWEZIG


Moeder, nu je er niet meer bent
          is alles zo gemakkelijk.
Ik kan gewoon over je praten,
                    zelfs met vreemdelingen.
Iedereen begrijpt wel,
        die een moeder heeft gehad,
    wat zij voor je was
                              en betekende.

Details kan ik gerust           weglaten.
Stukjes        verdraaide geschiedenis
          veeg ik met            één hand glad,
omdat dat er       niet        meer toe doet.
  In grote lijnen bewaar je toch het goede
in het hart.     Dwaallichten en sterren zijn
         van alle tijden. Als schemering
     en duisternis.

Uit duizend beelden keren maar enkele
          herinneringen steeds terug.
    Ik ben altijd kind,
nooit een volwassen vrouw. Bijvoorbeeld:
ik hinkel weer met een blikje zand
                                       in de tuin,
terwijl jij in het zonlicht staat te strijken.
     Je lachte naar mij.
                               Ik vroeg niet waarom.
Jij was de hinkelbaan
                    die ik blind volgde.


Hannie Rouweler

Geen opmerkingen: