Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

12 april 2010

Grensoverschrijdend


vriendschap
overstijgt een grens
tussen jou en mij...
door woorden verbonden
zonder averij
zacht-ebbend

blikken gekruist
in het tedere:
wie ben jij
ontmoeten
het onbekende
jouw waardevolle zijn

zandkorrels
verweven tussen zinnen
in niet afgewerkte rijm
vertellen voortaan
in stromende woorden
oeverloos diep

hoe dichten ons bracht
over de zeeën heen
in verbondenheid

literair gebied

Monique Verplancke

Geen opmerkingen: