Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

22 maart 2010

Gedicht van Leo van der Sterren (N)

Meuk
De koningsappelman zit op de centen.
En dat ofschoon hij er heel veel van heeft.
Hij hoort vast bij het gilde van de krenten:
zo druk met hebben dat men er niet leeft.

Het geld groeit op zijn rug en in de bomen,
daar in die bongerd van hem met die muur,
waar buitenstaanders nimmer mochten komen,
zo zocht hij achter ieder zoetje zuur.

De koningsappelman z’n dood was schurft.
Hij kwam ten leste aan een tragisch einde.
Een rover die zijn geld wou, sloeg hem murw
Toen was het uit, als centenzitter zijnde.
Dat strekte de fazantenzot tot lering:
wees rijk, wist hij, maar toon slechts slechte nering.


Leo van der Sterren

Geen opmerkingen: