Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

14 juli 2009

Te bestellen

HET VERHAAL
VAN DE SOCIALISTISCHE BEWEGING IN HARELBEKE IN DE 20ste EEUW
EEN VERHAAL
VAN VALLEN EN OPSTAAN!

Thierry Deleu schreef in 2005 Het verhaal naar aanleiding van het 20-jarig overlijden van burgemeester en volksvertegenwoordiger Marc Bourry (1984) en het verschijnen van de biografie Marc Bourry, man van het volk (1986).
De auteur draagt het boek op aan hen die vanaf de beginjaren ’70 van de vorige eeuw hebben geijverd om de socialistische beweging in Harelbeke te versterken en haar boodschap van rechtvaardigheid en gelijke kansen uit te dragen. Zijn erkentelijkheid gaat niet alleen uit naar de bestuursleden en de mandatarissen, maar misschien vooral naar de vele militanten die vrijwillig en zonder enige compensatie hebben meegewerkt aan een leefbaar Harelbeke waar het goed wonen is.

Dit verhaal kwam tot stand door de gesprekken die de auteur naar aanleiding van de biografie Marc Bourry, man van het volk heeft gevoerd met oudere kameraden en door de literatuur die hij heeft kunnen nalezen in archieven enerzijds en in artikels van kameraden die begaan waren (zijn) met het boekstaven van deze geschiedenis anderzijds.
Uiteraard is “zijn” verhaal niet volledig. Misschien zijn er ook een aantal onvolkomenheden in het verloop er van geslopen, waarvoor zijn excuses. Het brengt echter bouwstenen aan op de werf van een “heroïsch” verleden.

Dit boek is ook het afscheid van de auteur van een leven als tekstschrijver, ghostwriter, campagneleider, parlementair medewerker en kabinetsattaché (van 1970 tot 2000).

Het boek kan u worden bezorgd als netbook. Wanneer u twéé overschrijft op 000-0900214-54 t.a.v. de auteur, Zandzeggelaan 18, 8670 Oostduinkerke, wordt het als bijlage bij een mailbericht verstuurd. Denk erom, je e-mailadres op te geven!

Geen opmerkingen: