Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

9 juni 2009

"Licht in alle staten"
LICHT IN ALLE STATEN


Mark Meekers en Riet De Bakker stelden naar jaarlijkse gewoonte en naar aanleiding van de uitreiking van de Concept Poëzieprijs 2009, een thematische verzenbundel samen. In het Licht in alle staten zijn opgenomen uiteraard de prijswinnaars maar ook de geselecteerden.

De dichters die in de bundel geselecteerd zijn, laten zich inspireren door de vele facetten en betekenissen van het licht/licht. Hun inspiratie bestrijkt een ruim gebied: van het fysieke schijnsel, dat aan zijn golflengte gemeten wordt tot het verschijnsel van dag en nacht, van seizoensgebonden tinten tot grijze najaarsdagen.

Mark Meekers schrijft in zijn voorwoord: “De gedichten gaan breeduit van kosmisch oerlicht tot de vlerk die de lamp op een hand laat vallen. Bij de geboorte zie je het licht, maar er is ook het lazuur in een open gevallen mond. Dichters maken tastbaar, brengen aan het licht. Ze werken met ultraviolet en infrarood, voegen nog een golflengte toe aan het zichtbare spectrum, die van de suggestie en de associatie, waarmee ze de dingen in het merg trachten te treffen.”

De eerste prijs ging naar Annelies Tock (Haasdonk); de tweede prijs was voor Diana Freys (Diksmuide) die vaker in de prijzen valt; de derde prijs voor Staf De Wilde (De Haan).

Onder de geselecteerde dichters vinden wij enkele Meesterdichters, onder wie: Lidy De Brouwer, Martin Carrette, Thierry Deleu, Gwen Deprez, Yerna Van Den Driessche, Mark Meekers, Jozef Vandromme en Katelijn Vijncke.

Uiteraard zijn de gedichten van ongelijke kwaliteit, maar over het algemeen is het niveau meer dan behoorlijk. Enkelen zijn nauwelijks bekend in ruimere kring.


Voor de fun (want een keuze van de betere gedichten is altijd subjectief) maak ik een Top Tien (in willekeurige volgorde): Diana Freys, Veronica Berkvens, Dirk Blockeel, Viviane Burssens, Gwen Deprez, Yerna Van Den Driessche, Patricia De Landtsheer, Mark Meekers, Wim Menheer en Jozef Vandromme. Uit ethische schroom plaats ik mezelf niet in deze Top Tien.

Deze thematische bloemlezing verscheen ter gelegenheid van de 23ste Culturele Ontmoetingsdag van "Concept" op 30 mei 2009 in het Cultureel Centrum “De Ster” te Ichtegem.

Mark Meekers en Riet De Bakker, Licht in alle staten, Concept, Brugge/ Nuenen, 2009
Thierry Deleu


‘t Licht in de buurt ligt op straat

1
rommelen

Julienne, brunoise, dunne plakjes of rafels,
reepjes, staafjes, sneetjes of blokjes, vieze smakeloze troep,
een vlag op een modderschuit, een tang op een varken,
een zadel op een koe, oude lappen, groen hout dat in
de zon is kromgetrokken, de fleur is er af, kop en staart
en geen fatsoen, er genoeg van hebben, puin, prul en
rommel ligt op straat, je bent het beu, je hebt er de brui
en de balen van, je bent het zat met lepels, gespogen spek,
moe als koude pap, de buik van vol, de hoest, het schurft,
de pest, je gruwt er van, puin, prul en rommel ligt op straat,
neen, je bent geen viespeuk, viesneus of viezerik, het is geen gril,
grol, luim, kuur of krul, je gaat ervoor, geen kippenkuur,
geen caprice of viezevazen, je bent geen sijsjeslijmer
of wekeling, je bent een keurig mens die zijn rommel op straat zet,
het huis staat op stelten, booi is er baas, de boelijn is er
over de nok, een pakhuis, het huishouden van Jan Steen,
een uitdragerswinkel, het ene hinkt en het andere stinkt,
tussen al die rommel vindt de kat haar jongen niet,
kijkt in de lompenzak, pist op de lampenkap, merktekent
wat niet stuk is, in de plunderkamer, de lompenzolder,
bij oudroest, als een kaarsemakerskat in de maneschijn,
de morgen breekt aan, het licht gaat de deur uit, staand licht,
voetlicht, schamplicht, vallend licht, gedoofd, buiten gebruik, vergeten, dood

2
recycleren

de buurt stelt haar bandwerkers aan, haar poenderaars, knutselaars,
(grof)vuilsorteerders, ze zoeken tussen troep en troet naar
lichtgevers, vonken, winden, stroom en spanning, vinden
flikkerbuizen, voltazuilen, anoden en katoden,
een blote draad, een snoer, dubbel snoer, stekkers, dubbel stekkers,
T.L.-lampen, schellen, fakkels, toortsen, olielampen,
kinkees, petrollampen, zaklantaarns, duivelsogen,
staande lampen, hanglampen, liggende lampen, spaarlampen,
spiegellampen, lusters, allerlei waslicht, gewone lampen,
gaslampen, elektrische lampen, doorschijnend, kleur,
worden geteld, hersteld, schoongemaakt, op straat gezet,
het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
merkt het niet, licht en deemster, hemels licht in ‘t helleduister,
de buren werpen hun schaduw af, komen buiten
met de vleermuizen, in ’t duister is ’t goed fluisteren,
een koetje doen, een klapke, een babbel onder buren,

3
verlichten

de buurt is in alle staten, geen sluikstorter geraakt
door de mazen van het net, wordt onmiddellijk op
den boek gezet, iedereen werkt mee, bange blanke man,
bruin of zwart, arm als een luis, rijk als Cresus, wat een opstoot
van solidariteit, één lijntje trekken, één leest, één touwtje,
één hart en één ziel zijn, resultaat? de buurt oogt mooi, uiterlijk
en vanbinnen, uiterlijk schoon is hier géén vertoon, schone
mensen, zonder vlek of rimpel, buren goed als brood,
de poenderaars worden aangemoedigd, lieve woordjes,
schouderklopjes, reikende handen, mirakels bestaan echt,
met z’n allen maken zij lampen, geven het licht
aan elkaar door, niemand blijft in het donker, geen huis,
geen straat, geen hoek, geen kant, én kunst wordt ieders bezit,
zowel van kind of kraai, van vent of vrouw, van puber of
senior, alle macht aan de verbeelding, de innovatie,
de inventiviteit, de creativiteit, buurman
of buurvrouw, kunstenaars in spe, artiesten in se,
als de vuilniswagen voorbijkomt, onmisbaar zijn zij
de schoonmakers van de straat, van stof, prut, droes, drab en derrie,
een zak links, een zak rechts, de wagen in, trapje af, trapje op,
de zoveelste stop is geen verlet, kijk hoe zij onverlet
wat niet kapot is, laten zij ongemoeid, wat licht geeft
heeft een naam, een verhaal, een authenticiteit, getuigen
van een blije buurt, de buurman gluurt, zijn vrouw glimt, de straat blinkt,
de buurt in lichtelaaie, ’t is feest, het feest van het licht,
steek de bezem uit, besteek elkaar, fuif, amuseer je,
laten wij slampampen, ’t gemeste kalf slachten, steek het
vreugdevuur aan, het vredevuur, pijlen en fusees,
de buurt baadt in het licht, de buurmeisjes giechelen,
de buurvrijsters lonken, de droogstoppels kietelen zich zelf
tot ze lachen, ’t licht in de buurt ligt op straat als de
donkerte valt, een oase van licht, geen paradox,
sta niet perplex, kijk je ogen uit het hoofd, ’t licht in de buurt
ligt op straat, de mensen van ten allen kante horen
het donderen in Keulen, staan verwonderd als Sint-Pieter
op een kruisstraat, zo rein, zo mooi, zo gezellig warm,
ze voelen zich geborgen, welgekomen, een buurt
om er te wonen, om er verliefd te worden, goedgemutst,
om jou en deze hier, die daar, goedemorgen te zeggen,
goedenacht, goedenavond, goedendag, goedemiddag, hallo

4
en nu de moraal van het verhaal

lieve mensen, laten wij met ons allen zorgen voor
moeder Aarde, te beginnen met onze buurt, onze straat,
ons huis, het milieu, het mensdom? dom als het vervuilt,
immens slim als het opruimt, recycleert, selecteert,
zichzelf en de volgende generaties kansen gunt
om te overleven, bovendien is kunst geen luxeproduct
maar een partner in schoonheid, ’t licht in de buurt ligt op straat!

Dit rapgedicht werd geschreven n.a.v. de deelname van een groep Gentse kunstenaars aan het milieuproject 2004 van de Stad Gent


Geen opmerkingen: