Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

30 juni 2009

HEIBEL neemt geen blad voor de mond en slaat nagels met koppen!

Wat hebben wij geleerd vandaag (uit het nummer 2 van de 14de jaargang)?
1. Nieuw werk van de Heibelaars verschijnt bij Berghmans Uitgevers: Er zitten geen goudvissen meer in het Ven van Robin Hannelore en Het verborgen leven van Gerard Walschap van Frans Depeuter.
2. Hulde aan de Coburgers (Frans Depeuter), met de (belastingvrije) dotaties aan onze blauwbloedigen en de royale supplementjes, een overzicht van de bezittingen van het Koningshuis, de begroting 2007 van Fabiola en het gebruik van de legervliegtuigen voor vakantietrips.
3. Robin Hannelore maakt Bedenkingen bij de herlezing van Minne Poes van Felix Timmermans.
4. In een Open brief aan Jozef Deleu, met een appendix voor Gwij Mandelinck, maakt Marius Vanthomme cassante op- en aanmerkingen, zoals:
- “Van uw zelfverklaard rebelschap heb ik nog nooit een glimp mogen opvangen.”
- “U won op bedenkelijke wijze (met voorkennis van jurylid Hugo Brems) de West-Vlaamse Poëzieprijs (u zetelde bovendien in de commissie die de jury samenstelde).
- “Marc Reynebeau schreef een lovend artikel, onder de titel 'Op eenzame hoogte', over uw poëziebundeltjes die u gewoonlijk zelf massaal aankocht en gratis verspreidde. Sindsdien doet Marc zijn ding in het “Zwerfdeel”.
- “Kwam u niet graag ergens te laat, als iedereen al gezeten en uitgekucht was, bij voorkeur in het gezelschap van bijvoorbeeld meester Claus?”
- “U bent een van de twintig vooruitgeschoven intellopionnen van het tsjevendom.”
- “Uw verdienste bestaat ook hierin dat u de West-Vlaamse talenten uit uw omgeving monddood probeerde te maken.”
5. “Wie zorgt mee voor het merk Lannoye?” vraagt Frank Hellemans zich af.
6. Julien Vangansbeke bereidt zijn Hersentjes met appelmoes. Soms smaken ze bitter, zoals:
- “Het is schrijnend om op te merken hoe in de wekelijkse poll van de best verkochte boeken in de Standaardboekhandels nog nauwelijks een echte literaire roman wordt vermeld.”
- “In de ultieme bloemlezing van dichters die publiceerden na WOII, Hotel New Flandres, trof ik mijn naam niet aan.” (Ik ook niet, Julien.)
- “Bij de 20 meesterwerken die alle andere boeken overbodig maken (De Morgen) zocht ik vergeefs naar Fernand Auwera, W.F. Hermans, Ivo Michiels, Hugo Raes, Willy Spillebeen en de Heibeliers.”
- “Het viel me op dat er precies nu zo weinig bezoekers waren (over Gedichtendag 2009) en toch schreef de pers daags voor en daags na over het maatschappelijk belang van de hedendaagse Nederlandstalige poëzie.”
- “Was ik denk maar zo onbevangen als toen ik mij nog niet bewust was van de noodzakelijke intriges van de Westhoek tot in Limburg.”
7. Staf Versweyveld (wat een naam!) houdt het kort (maar raak) geknipt. Hij heeft het over “het voortreffelijke literaire fenomeen Paul Claes”, over Monika van Paemel of “de koningin van Poesele”, over de blaffende Brouwers en Komrij, “maar helaas, de karavaan trekt verder” en over SOS Piet Huysentruyt die in dit nummer vaker aan bod komt.
8. In een lijvig, goed gestoffeerd artikel prijst Frans Depeuter de poëzie van Jo Gisekin.
9. Depeuter heeft het ook over François Mitterand, Vincent Gounod, Koen Dillen. Vooral de Open brief over de censuur… gecensureerd valt mij op. Hoe Vlaanderens “kwaliteitskrant het nodig vond om zelf censuur toe te passen” op de Open brief omtrent de “politiek-correcte censuur” in Vlaanderen van de hand van Johan Sanctorum en mede ondertekend door een aantal lieden van diverse kleuren. Deze thematiek krijgt ook aandacht van de Nederlandse Vlaming Benno Barnard en liberaal-conservatief denker Matthias Storme.
10. Een mooi stuk van Frans (alweer) over het cordon sanitaire rond Erwin Mortier: Help! De kardinaal naait mijn muule dicht! Mooi stuk, dat wel, maar zo denigrerend over Lannoye, Hemmerechts, Nasr, Verhelst, Verbeke en Dimi Verhulst.
11. En om met treurnis af te sluiten herdenkt Styf Versweyveld zes “collega’s” die naar het Eeuwige Oosten zijn teruggekeerd: Maria Jacques (°1928), Jaap Kruithof (°1929), Patricia De Martelaere (°1957), Jenny Tanghe (°1927), Nand Buyl (°1923) en Fons Fraeters (°?).
12. Vervolgens wordt Heibel dik gemaakt met lof en stank voor Hilde Sabbe, Siegje Spruyt en Goedele Wachters. Vooral de vrome onschuld van deze laatste brengt Depeuters hoofd op hol. Goedele is zijn geheime liefde. “Je bent echter niet alleen, Frans!”

Wat hebben wij geleerd?
Veel, maar niets om lang te onthouden. Heibel heibelt zich een weg door de lichtheid van ons bestaan. En dit heb ik graag!


Thierry Deleu

Heibel, 14de jaargang, nummer 2, redactiesecretaris Frans Depeuter, losse nummers 10 €, een abonnement 25 €. Rekening nummer: 979-3986331-24.

Geen opmerkingen: