Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

14 mei 2009

Razor's mededeling 3

Mijn lotgenoten van edelen bloede!


2008 was geen actief en grensverleggend ridderjaar.
De aangroei van leden bleef en vooral de uitgaven van onze print-on-demand uitgeverij Razor’s Edge Editions eisten de aandacht.
Nochtans zijn het alleen de actieve ridders en jonkvrouwen die effectief bijdragen tot de bekendmaking van onze online orde, maar ook tot een beter inzicht in onze doelstellingen, zoals respect, verdraagzaamheid, research, gevoeligheid voor mysterie en gesloten genootschappen.
Onze activiteit in 2008 stond op een laag pitje.

De oprichting van de exclusieve club van “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee” en het verschijnen van het eerste jaarboek waren topmomenten en topdagen.
Met het dichtersgenootschap en het jaarboek wil de Orde de Nederlandstalige poëzie ruimer bekend maken en de subsidiëringmechanismen nieuw (en beter) leven inblazen.

Na overleg met de ridders en jonkvrouwen is “The Razor” gefuseerd met het e-zine De Geletterde Mens. Dit betekent dat onze leden hun kopij kunnen plaatsen in dit magazine. Zo zal de profane De Geletterde Mens ook een spreekbuis worden van onze Orde en haar initiatieven.

Het spreekt echter vanzelf dat de thuishaven van ridders en jonkvrouwen de riddersite http://www.knightsrazor.be/ is, nieuw en zoveel professioneler!

Geen opmerkingen: