Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

29 mei 2009
ON TOP OF A ROOF

In a street not far from the harbor of
Portsmouth you showed me the roof
on which women stood waiting.
Waiting for their husbands to come back
from the sea.

I only see one woman.
She is dressed in a long black robe and a shawl
covers her face in the wind and cold rain.
That woman will never go away.
She could be anybody. Always.

It is like a new song of a long time ago.
You hear in it the saudade from Lisbon,
spleen, the fishermen’s songs from Ireland,
the last waltz from Vienna in the slow waves
from the Danube crossing the heart of Europe.

(written for Charles Simic)

Hannie


Hannie Rouweler
www.hannierouweler.be

Geen opmerkingen: