Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

15 mei 2009


NIEUWE GEDICHTENBUNDEL VAN THIERRY DELEU
GESCHENK AAN ZIJN LEZERS


BOURGONDISCHE SUITE

GedichtenDe uitgever aan het woord:
“Hoe goed herken ik jou en je eeuwige thema's daar weer in terug. Vooral de natuur en de liefde die weer overheersen. Ik ken Bourgondië en heb daarom met des te meer genoegen van de lectuur van jouw bundel genoten. Want genieten en nog eens genieten is het devies van deze verzen. Hoe kan het anders ook in zo’n verbluffend mooie streek. Dit om je te zeggen dat we aan de confectie van het NetBook zullen gaan beginnen. Het zal het nummer 60 dragen en een welgekomen aanwinst zijn voor onze mooie uitgebouwde digitale bibliotheek waarop wij trots zijn. In elk geval proficiat voor de nieuwe bundel.”
(Henri Thijs, verantwoordelijke voor de digitale uitgeverij Het Prieeltje Online vzw)

De auteur
Vanaf de jaren ‘60 beweegt Thierry Deleu zich op een breed literair vlak. Hij schreef leerboeken Nederlands voor het beroepsonderwijs, is auteur van de biografie Marc Bourry, man van het volk en van ettelijke essays over schrijvers en actuele letterkundige onderwerpen.
In de jaren 2002 tot 2004 verscheen de Creuse Trilogie (drie romans met als background de Franse Creuse), in 2006 de roman Klamme handen en in 2008 de politieroman De doden zwijgen niet.
Thierry Deleu geniet bekendheid als hoofdredacteur van het tijdschrift "Boulevard" (1970-1980), als uitgever van de reeks Schaap Boeken (1981-1987) en als samensteller van enkele bloemlezingen voor het kunstonderwijs. Sinds kort is hij de eerste voorzitter van “De 50 Meesterdichters van de Lage landen bij de zee”.
Liefde, dood, erotiek en natuur zijn de voornaamste thema’s van zijn poëzie.
Bourgondische suite
De gedichten voor Bourgondische suite werden geschreven na zijn reizen naar de Bourgogne (recent ook weer in 2009). Specifiek aan deze bundel zijn de gedichten in de leefsfeer van Greet en Eddy, tante en oom van Tom Boonen.
“Om het dichtwerk van Thierry Deleu nu in zijn geheel te definiëren ben ik geneigd tot de volgende uitspraak: ‘Poëzie tussen Eros en Thanatos, een natuurlijke daad van bevestiging’, waarbij het tweede deel van de zin alludeert op de bekende uitspraak van de Vlaamse dichter Eddy Van Vliet.” (Jan Van Herreweghe)
De natuur is medeplichtig aan ons Zijn, is een factor die onze gemoedsgesteldheid kan beheersen. Zo kan de dichter zich onrustig, troosteloos voelen of veiliger en geborgen binnen de contouren van het landschap. De natuur past perfect in de nieuwe werkelijkheden die de dichter steeds voor ogen heeft.

Voor Thierry Deleu als dichter zijn dat geen nieuwe elementen. Zijn vroegere gedichten baadden al in dergelijke sfeer, waren al ondergedompeld in hetzelfde bad. Alleen is de dichter geëvolueerd, heeft hij zijn taal uitgezuiverd, heeft hij nog meer aandacht besteed aan vorm, ritmiek en structuur. Kenmerkend voor de schrijfstijl van de dichter zijn de vierregelige strofen die weliswaar niet afsluiten met een punt, meestal doorlopen, maar door hun lay-out en beeldvorming een zelfvertrouwen uitstralen.

Sinds zijn bundel Val der Engelen valt op hoe de mystieke sfeer de meeste reisgedichten kleurt, vooral dan in de reisgedichten met als decorum de Bourgogne. De liefde is nog steeds het uitgangspunt, maar dat tikkeltje godsdienstigheid symboliseert een gevoel van ingetogenheid. Anderzijds wordt dat mystieke gevoel dan weer met opzet doorbroken door erotiek.
(Jan Van Herreweghe en Guy van Hoof).

Praktisch
Hoe verkrijgen?
De gedichten zijn verschenen als NetBook 60 bij Het Prieeltje Online Diest.
Dit zijn E-Books van een speciale soort die daardoor worden gekenmerkt dat ze niet hoeven te worden gedownload of geprint maar op het net kunnen worden gelezen. Uiteraard kun je dit ook!
Dit houdt in dat deze publicaties een aangepaste lay-out en esthetische vormgeving meedragen volledig in harmonie met de mogelijkheden van het net. Maak kennis met deze bundel op http://www.hetprieeltje.net/ (NetBook nr. 60).


Bourgondische suite kun je zo verkrijgen:
1) ofwel surf je naar http://www.hetprieeltje.net/ , je kiest voor Netbooks en je scrolt naar beneden tot nummer 60;
2) ofwel klik je rechtstreeks door op de volgende URL:
http://www.hetprieeltje.net/netbook60/index.html
3) ofwel ga je rechtstreeks naar de PDF-versie door te klikken op pdf.

Adobe Acrobotreader is op de meeste computersystemen aanwezig.

Colofon
BOURGONDISCHE SUITE van Thierry DELEU verscheen als zestigste NetBook van Het Prieeltje Online in de maand april 2009. Lay-out: Henri Thijs
Copyright design: Het Prieeltje Online Diest.

Geen opmerkingen: