Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

9 mei 2009

Miriam Van hee: landschapsdichter 2009

Graag nodigen wij jullie uit op:

Zondag 17 mei : Inhuldigingsdag Landschapsdichter 2009 : Miriam Van hee

Programma:
- 11 uur: openingsreceptie in de oude pastorij (dorp Schellebelle) met toespraken van Roland Jooris en schepen van cultuur Kenneth Taylor. Muziek: Lynn De Greef
- 15 uur: verzamelen aan de veerdam voor de inhuldiging van de poëziewandeling : wij woonden hier met werk van beeldend kunstenaar Johan Parmentier, in de Kalkense Meersen.
Alles in de wind : Muziek langs de Schelde met Frank De Vos, Dirk van Bel, Dennis Spillenmaeckers en Lieven Tavernier.
- 18 uur: optreden van popgroep @fundum (Arne Vereecken, Wouter Bontinck, Wouter De Craecker, Ben De Meester, Ester Cattoir) en rockgroep Blue Caravan (Ben Van der Paelt, Jules de Moor, Dries Serpentier, Ruben Serpentier) in zaal ’t Veer (Hoogstraat)

Zoals ook in 2008 wordt een boek uitgegeven wij woonden hier, 12 gedichten van Miriam Van hee en 14 foto’s van beeldhouwwerken van Johan Parmentier, foto’s : Jef Van Eynde

Meer info op www.dederdeoever.be

Dit is een project van dederdeoever vzw, ism Natuurpunt vzw, Poëziecentrum vzw en Gemeente Wichelen.

Geen opmerkingen: