Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

23 september 2008

Heb ik gelijk of heb ik gelijk?

Beste Auteur,

Jij die niet uitgeeft bij een “professionele uitgeverij” en over geen “uitgavencontract tussen uitgever en auteur” beschikt en bovendien geen “auteurshonorarium” ontvangt,

wordt, net zoals ik, gediscrimineerd. Deze discriminatie heeft niets met de kwaliteit van het werk te maken, enkel met de voorkeursbehandeling van de professionele uitgeverijen. Ook hier (zoals bij de subsidiëring van de auteur) geeft de Overheid voorrang aan de commercie boven het belang van de auteur.
Wraakroepend!

Thierry Deleu

Hieronder lees je een schoolvoorbeeld hoe het in de praktijk gebeurt. Stichting Lezen Vlaanderen past de regel toe die haar door de Overheid is opgelegd.

*********************************************************************************

Antwerpen, 19 september 2008.


Geachte heer Deleu,


Enkele jaren geleden meldde u zich aan voor opname in de Auteurslijst. Auteurs op
deze lijst kunnen tot 15 keer per jaar een auteurslezing geven met 100 euro steun van Stichting Lezen. De Auteurslijst is een dynamisch en actueel werkinstrument. Stichting ­Lezen bekijkt dan ook elk jaar of alle auteurs op de Auteurslijst nog voldoen aan de criteria en in de afgelopen vijf jaar minstens één boek bij een professionele uitgeverij publiceerden (*). Het is immers belangrijk voor het publiek van een lezing dat het werk van een auteur vlot te vinden is in de boekhandel en bibliotheek. Als de laatste publicatie van een auteur ouder is dan vijf jaar, worden zijn gegevens niet meer in de lijst opgenomen tot er nieuw werk verschijnt. Dan kan de auteur zich opnieuw aanmelden.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, verscheen er sinds 2004 geen werk van u bij een professionele uitgeverij, Hierdoor beantwoordt uw profiel niet langer aan de voorwaarden en zullen we uw gegevens niet meer in de Auteurslijst opnemen. Het is natuurlijk mogelijk dat we bij het opsporen van uw bibliografie iets over het hoofd gezien hebben. Als dat het geval is, brengt u ons dan hiervan op de hoogte? Dan voegen we de nieuwe gegevens toe aan uw overzicht en blijft uw naam op de Auteurslijst staan. Ook wanneer u binnenkort weer een boek zal publiceren, kunt u ons dit laten weten.

De criteria voor opname in de Auteurslijst kunt u raadplegen op http://www.stichtinglezen.be/, in de rubriek Auteurslezingen, bij "Ik ben auteur".


Met de meeste hoogachting en vriendelijke groet


Majo de Saedeleer
Directeur Stichting Lezen


An Stessens
Projectmedewerker Auteurslezingen

(*) De voorgestelde publicaties hebben een ISBN-nummer en zijn opgenomen in het Boekenbank-bestand. De uitgeverij verzorgt een aanbieding aan de boekhandel, hanteert de gebruikelijke leveringsvoorwaarden en maakt minstens één keer per jaar een fondslijst. Om deze voorwaarden te toetsen, kan Stichting Lezen informatie inwinnen bij de Vlaamse Boekverkopersbond en bet Vlaams Fonds voor de Letteren. Voor de desbetreffende uitgaven bestaat bovendien een uitgavencontract tussen uitgeverij en auteur. Er wordt een regulier auteurshonorarium aan de auteur betaald. De auteur wordt door de uitgever redactioneel begeleid. Boeken waarvoor de auteur zelf in de productie-, promotie- of distributiekosten participeert of waarvan de auteur een bepaald aantal exemplaren afneemt tegen betaling, komen niet in aanmerking.

Geen opmerkingen: