Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 augustus 2008

Poet-Tree Gedichtendag

In Bergen (NH) wordt op dinsdag 12 augustus 2008 voor de tweede keer de Poet-Tree Gedichtendag gehouden. De dag begint om 11.00 uur bij de gedichtenboom op het Plein voor de VVV. Vanaf dat moment dompelt Bergen zich in de poëzie.
In de gedichtenboom hangen gedichten die vanaf 5 augustus in speciale gedichtenbussen gedeponeerd kunnen worden. Het publiek kan gedichten plukken en die ’s avonds voordragen op het kleinste podium van Europa in Culinair Gorter/Hotel 1900. De gedichten worden gebundeld in een Poet-Tree boekje.
Gedurende de dag kan het publiek in Bergen genieten van diverse voordrachten, performance, muziek, gedichtenworkshops en andere onverwachte gebeurtenissen op onvoorziene plaatsen.

Vanaf 20.00 uur vangt het open podium aan in Culinair Gorter/Hotel 1900 aan de Breelaan 26 te Bergen.
De toegang is gratis.
Gastheer is Arij van der Vliet.

Hartelijke groet,
Jet van Swieten
Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij www.vvvbergen.com.

Geen opmerkingen: