Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

11 augustus 2008

Cursiefje van Iris

VERLIEFD TOT OVER DE OREN

Voortdurend verliefd zijn is een verschrikkelijk iets. Het is een besmettelijk virus dat je bijt wanneer je er het minst op voorbereid bent. Wie verliefd is tot over de oren verraadt meteen zichzelf. Beter gezegd: de ogen verraden de verliefde; ze glanzen te zalig om zoveel geluk, of ze tranen te vaak om de onbeantwoorde verzuchting. De zwarte randen eronder spreken boekdelen. Je kunt aan niets anders denken, je hebt geen trek meer in voedsel. Je maakt jezelf tot idioot. Het lijkt wel alsof een vlam je aan het verteren is.
Ofschoon men op alles en iedereen terstond zou kunnen verliefd worden, zelfs op een grasspriet of op een afgebeuld paard, gaat het in het algemeen toch om de man/vrouw situatie, en omgekeerd. Er zitten oneindig veel harten geplaagd met dit onuitroeibare virus. Hoeveel er dagelijks door aangestoken worden weet niemand. Er worden nochtans statistieken opgemaakt over alles en nog wat, maar over deze ziekte raakt weinig bekend. Zelfs gespecialiseerde meningvorsers zwijgen haar dood. Niets blijkt opgewassen te zijn tegen deze kwaal, geen medicijnen en geen kwakzalvers. Degenen die met het virus van voortdurende verliefdheid geplaagd zitten, laten telkens weer hun ogen vallen op degene die allerminst bij hun temperament en verzuchtingen past. Ofschoon ze er zich rekenschap van geven dat ze de os en de ezel voor dezelfde ploeg aan het spannen zijn, geven ze niet op. Meteen komt heel wat liefdesverdriet om de hoek kijken, of verterende passie, hetgeen nog veel erger is, want die brandt nog harder. En toch bestaat het dat het vreselijk virus een mens kan vrolijk stemmen. Af en toe hoort men iemand praten die nog wat anders kan dan bazelen. Iemand die een sappige taal spreekt, en zich geen snars aantrekt van wat anderen ervan denken. De warme stem van zo een gezellige man viel te beluisteren op de radio. Uit het gesprek viel af te leiden dat het virus van de verliefdheid zelfs de doden niet met rust laat; ze op de ene of ander manier weet te pakken. De geïnterviewde had het over zijn overleden oom, wiens nagelaten dagboeken een bron van vreugde blijkt te zijn. De humorvolle professor maakte met pen en inkt het virus van zijn oom weer levend door een boeiend boek te schrijven. Het had als titel kunnen hebben: De ontelbare verliefdheden van een man. De juiste titel ontgaat me, omdat ik het te druk had hem te noteren. Omdat ik zoveel van mezelf in het verhaal herkende, had ik de handen vol om de tranen te drogen die over mijn wangen liepen van de slappe lach; een lachbui die niet te stuiten was.
Ja, het bestaat. Een echte universiteitsprofessor, die goed gehumeurd aanstekelijk kan lachen en vertellen. Zolang dit soort professoren tot de onsterfelijke auteurs gerekend wordt, leven we op hoop. Het boek ga ik me proberen aanschaffen: Telkens wanneer mijn illusies bloeien is de titel, of iets dergelijks.
Ik wil eindelijk achterhalen hoe het komt, dat ik altijd opnieuw gebeten werd door dit virus. Hoe het komt dat ik altijd aan die ene ongeneeslijke kwaal heb geleden die, hoe men het ook draait of keert, onder de noemer kalverliefde valt. Hoeft er nog aan toegevoegd dat anderzijds zo een virus ook zijn gezonde, verjongende trekjes heeft?

Schrijver: Iris Van de Casteele, 10-08-2008
iris.aguirretigo.com.py

Geen opmerkingen: