Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 april 2008

"De malaise van de multiculturaliteit" - Wim Van Rooy

Bestelbon
Stuur, fax of mail deze bestelbon naar:
Uitgeverij acco, Brusselsestraat 153, 3000 Leuven
Tel: 016/62.80.33 – Fax: 016/62.80.01
E-mail: rachelle.briers@acco.be – http://www.uitgeverijacco.be/
Het boek is ook verkrijgbaar in de boekhandel

❏ U bestelt het boek De malaise van de multiculturaliteit aan € 29,50
(verzendkosten worden aangerekend) en wacht op factuur.

❏ Ik wens via e-mail op de hoogte te worden gehouden van de nieuwe titels van
Uitgeverij Acco.

De gegevens op deze bon zijn bestemd voor intern gebruik door Uitgeverij Acco. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorziet in het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren hiervan.

UITGEVERIJ - Brusselsestraat 153 - B-3000 Leuven
Tel: 016/62 80 00 - Fax: 016/62 80 01
E-mail: uitgeverij@acco.be - http://www.uitgeverijacco.be/

BOEKVOORSTELLING
Dinsdag 22 april, 20u
Boekhandel De Groene Waterman
Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Ons volledige fonds kan u bekijken op http://www.uitgeverijacco.be/
Wenst u ook een boek uit te geven? Mail uw voorstel naar uitgeverij@acco.be


Uitgeverij Acco nodigt u graag uit
op voorstelling van
De malaise van de multiculturaliteit

De uitdrukking ‘multiculturele samenleving’ mag dan wel de nieuwe
soundbite zijn van veel intellectuelen, volgens Wim van Rooy wordt
het huidige discours gekarakteriseerd door een verlammende en ongenuanceerde politieke correctheid.
Vooral de Arabische, Berberse
en Iraanse kritische stemmen die smeken om een seculier en rationeel
wereldbeeld, lijken daar het slachtoff er van te zijn.
In zijn boek De Malaise van de multiculturaliteit
dat binnenkort verschijnt bij Uitgeverij Acco,
doorprikt van Rooy de naïviteit van enkele dominante
denkbeelden over migratiesamenlevingen en reikt hij,
geïnspireerd door buitenlandse denkers,
een andere piste aan om over multiculturaliteit na te denken.

Prof. dr. em. Etienne Vermeersch zal de auteur interviewen, na een korte inleiding door Wim van Rooy zelf.
Na afl oop wordt een receptie aangeboden.
Praktisch
Dinsdag 22 april 2008, 20u
Locatie: Boekhandel De Groene Waterman
Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Over het boek:
Migraties en de multiculturen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn
door de hele beschavingsgeschiedenis veeleer regel dan uitzondering.
In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geïmmigreerd, meestal
met véél bloed, zweet en tranen. Toch heeft het ontzettend lang geduurd
alvorens de wetten en mores, die stelden wat mocht en niet mocht, kritisch
in vraag werden gesteld. De mensenrechten bijvoorbeeld, een vrij recente
humane uitvinding, worden begrijpelijkerwijs met alle kracht verdedigd en
het minste euvel in dat verband wordt als een onmiddellijk te verwijderen
smet gezien. De dwangmatigheid echter waarmee dat geschiedde en de
naïviteit die daarbij tentoongespreid werd, leverden een hysterische politieke
correctheid op, die, na het failliet van het communisme (marxisme),
de behoefte aan een utopie bleef invullen via de nieuwe ideologie van
een overspannen multiculturalistische idylle. Pas na 9/11 werd dan toch
voorzichtig plaats ingeruimd voor een kritiek op het naïeve en hyperkinetische
multiculturalisme en werd gepleit voor de terugkeer van wat gezond
verstand.
Dit boek gaat in op de progressivistische gedachteloosheid van
de multiculturalistische elite. Het houdt tegelijk, onder meer geïnspireerd
door intellectuelen uit de moslimwereld, een kritisch pleidooi voor een bedachtzamer omgang met de multicultuur.

Over de auteur
WIM VAN ROOY is publicist in allerlei kranten, tijdschriften, encyclopedieën
en catalogi over literatuur, kunst, politicologie, filosofie en film. Hij was
dertig jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan zeven jaar als directeur van
de Vrije Israëlitische School Yavne te Antwerpen.
Technische informatie
ISBN 978 90 334 6898 8 • 344 blz. • € 29,50

Geen opmerkingen: