Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

8 september 2007

Ludo Geloen, een muzikale en literaire duizendpoot! Een interview.

Ludo Geloen (°1962, Dikkebus) is leraar orgel en nevenvakken aan de muziekacademies van Ieper, Diksmuide en Poperinge, tevens bespeelt hij het orgel van de O.- L.- V.- Middelareskerk te Ieper. Hij is beiaardier van de stad Ieper, componist en improvisator.
Hij studeerde aan de SAMW te Ieper en aan de Rijksacademie van Gent waar hij zijn einddiploma orgel behaalde met grootste onderscheiding. Hij voltooide zijn muzikale studies aan het Koninklijk Conservatorium te Gent waar hij verscheidene eerste prijzen behaalde. Aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen behaalde hij in 1998 het laureaatdiploma voor beiaardspel.


Ludo, je bent een bezige bij, een rusteloze zoeker naar het “opus magister”, zoals een alchemist zocht naar goud.
(Ludo glimlacht en in zijn minnelijkheid lees je af dat ik overdrijf en dat het voor niets nodig is.)
En toch meen ik wat ik zeg voor 120%! Als componist valt hij geregeld in de prijzen en werken van hem worden in binnen- en buitenland uitgevoerd en gepubliceerd. Zijn opuslijst beslaat reeds méér dan 90 nummers. Als organist en beiaardier concerteert hij overal in Europa. Ik denk aan Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Rusland.

Heb jij nog tijd om je hier ter plaatse “verdienstelijk” te maken? Vooral het Heuvelland en Ieper blijven jouw favoriete inspiratiebronnen. Blijkbaar ontmoet je daar om de haverklap muzen en muizenissen. Je bent er ook geboren en getogen, in the city of Dikkebus.

Ik weet niet of alles wat ik doe zo verschrikkelijk verdienstelijk is, zoals jij beweert. En indien het zo is, dan ben jij een even grote “onruststoker” in het literaire wereldje.
In 1997 stichtte ik de Orgelkring Organum Yprense vzw. Sedert 2001 ben ik artistiek leider van de Diksmuidse Orgelkring vzw. Met Koen Cosaert vorm ik het beiaardduo “Four Fists”.

Juist, maar je geheugen laat je vaker in de steek, Ludo. Of ben je zo bescheiden dat je liever niet aan enumeratie van je prestaties doet? Ik denk dat het het laatste is. Ik doe het dan maar in jouw plaats.

In 1999 realiseerde je een CD-opname op drie orgels van de stad Ieper en won je de B.A.P.-Sabamprijs met het werk Tension and Relief. Je werd respectievelijk laureaat orgel en compositie in wedstrijden te Terneuzen en Utrecht. In 2006 werd je laureaat in de Compositiewedstrijd van de Provincie West-Vlaanderen.
In 2002 nam je een 2de CD In Flanders op i.s.m. sopraan Barbara Vandendriessche. Met haar stichtte je in 2003 het Duo Calliope.


Ludo, je bent ook hoofdredacteur van het culturele e-zine van de Westhoek, Het HemelBed, en redacteur van het e-zine De Geletterde Mens. In beide tijdschriften publiceer je met de regelmaat van een klok prachtige gedichten. Wanneer ontdekte je dat je literair talent had?

Het geloof in mijn poëtisch “kunnen” nam vaste vorm aan toen ik jou leerde kennen en ridder werd van “The Order of the Razorblades”. Ik vond daar de stimuli die mij literair over de brug haalden. Sindsdien durf ik al eens gedichten plaatsen in andere tijdschriften.

Ja, en je krijgt goede kritiek! Maar toch blijf je in de eerste plaats componist en improvisator. Je kunt ook goed over weg met de pc (of krijg je véél support van je zoon?). Je bent webmaster van de Vlaamse Componistenvereniging ComAV en van het geciteerde e-zine De Geletterde Mens.

Ik kan zo moeilijk neen zeggen. Ik ben zo weinig assertief. Ik koester mij zo graag in literaire en muzikale watertjes dat ik erin zou verdrinken indien mijn vrouwtje mij af en toe niet tot de orde zou roepen. Of misschien ben ik dan toch een beetje ijdel (een beetje veel?). Of - en dit primeert in mijn introspectie - ben ik, zoals jij beweert, een “goudzoeker” die naar het ultieme meesterwerk zoekt. Maakt niets uit, ik doe mijn ding en ga mijn gang!

Je valt opmerkelijk veel in de prijzen. Dit moet toch je ego strelen en je zelfvertrouwen opkrikken? Ik denk nu aan je finaleplaats in de Hinsz-Orgelcompostitewedstrijd 2007 te Kampen en aan je laureaatschap van de Nationale Koorcompositiewedstrijd 2007 Capella di Voce - uitgeverij Euprint.

Ja, maar ik ben niet anders dan de doorsnee artiest, hoor. Ik kan blij zijn om een prijs, maar dit gevoel gaat vlug over en ik begin (of was ik al begonnen?) aan nieuw werk en nieuwe uitdagingen. Ik wil mijn talenten zo goed als mogelijk laten groeien en ze in een symbiose in mijn leven in elkaar laten vervloeien. Mooi gezegd, hé? Ik ben organist, beiaardier, componist, dichter, pedagoog, echtgenoot en vader. Veel, maar ik geniet van alles met grote teugen.

Wat is jouw ambitie, Ludo? Zeg het eens vlakaf, zonder schroom en ingehouden adem?

Het is mijn ambitie om steeds hoger op de muzikale ladder te klimmen. Voor mezelf wil ik een steeds betere techniek ontwikkelen én gespeeld worden. Componeren is voor mij de ultiemste vorm van creatief zijn. Als dichter komt de filosoof in mij naar boven. Ik probeer de kronkels van het leven in verbogen woorden uit te drukken. Het is mijn meest subjectieve manier om alles een plaats te geven. Als pedagoog kan ik via het lesgeven in de drie academies uit mijn streek (Ieper, Poperinge, Diksmuide) alle geciteerde talenten doorgeven.

Dank voor het gesprek, Ludo.

Thierry Deleu

* Ludo Geloen, Capucienenstraat 97, 8900 Ieper http://www.westhoek.be/geloen

Geen opmerkingen: