Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

17 mei 2007

Blijde intrede

in de crypten van de kerncentrale goochelt
men met krachten. kraaien draaien hun ra-
tel af, vervloeken. dit jaar schiet de lente
haar doel voorbij -denk ik-, maar een paarden-

bloem houdt een gouden vinger in het gat van
de dijk. hommeles van de hommels, gegiechel
van grassprieten of de eeuwigheid hier wortelt.
een hoekje waar heimwee naar het lieflijke

bloeit, met ogentroost voor verjaard verdriet.
een appelaar draait traag-taichi, zijn armen
naar de zon, zonder angst dat het hem zuur
opbreken zal. meisjesjurken blits in bloei.

de dovenetels met hun opgeschoonde hof-
en boekhouding, rechtlijnig als hun bundels
notulen, begrijpen niets van de ongerijmde
sprong van een gedicht buiten het touwtje.

Mark Meekers

Geen opmerkingen: