Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

16 april 2007

Voorwaarden om "Meesterdichter van de Lage Landen bij de zee" te worden terecht gewijzigd!

ARGUMENTERING:
TE VEEL (VOORAL) JONGE DICHTERS VALLEN UIT DE BOOT, OMDAT ZIJ (NOG) GEEN BUNDEL HEBBEN GEPUBLICEERD.
DAAROM: ÉÉN VOORWAARDE:
minimum drie gedichten in bloemlezing/tijdschrift/of e-magazine!

BELANGRIJKE NOTA VOOR “SOLLICITERENDE MEESTERDICHTERS”:

DOELSTELLING

“De 50 Meesterdichters van Vlaanderen” werd gesticht begin jaren tweeduizend op initiatief van “The Order of the Razorblades”. Het was een idee van enkele dichters, geridderd in de Orde.
Het voorzitterschap is in handen van Thierry Deleu (Derek van ’t Gulle Zand) die met dynamisme en impulsen, nodig bij het opstarten van zo’n initiatief, de club - in opdracht van de Grootmeester - bestuurt.
De stichting beantwoordt aan de wens van talrijke dichters, die de essentiële waarden van hun creativiteit willen veilig stellen: de kwaliteit van de gedichten, het respect voor elkaar en een broodnodige promotie van de Vlaamse poëzie.
Een hele generatie van gelauwerde dichters bracht de Vlaamse poëzie op een nooit bereikt niveau, maar de uitstraling over de grenzen heen bleef schrijnend beperkt. Toch poneren zoveel “buitenlanders” dat de Vlamingen verkeren “in het land waar de dichters wonen”.

Toen ook dichters uit Nederland belangstelling toonden voor het initiatief, werden er gesprekken gevoerd over de wenselijkheid van een uitbreiding tot “de Lage Landen bij de zee”. Na overleg met de Grootmeester werd deze optie genomen. “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee” was een feit.

Via “Razor's Edge Editions” schaart de Grootmeester van de Orde zich achter dit initiatief, maar verkiest op de achtergrond te blijven. Hij rekent op de persoonlijke levenservaring van de eerste voorzitter.
Het oorspronkelijk idee bestond erin een club van Meesterdichters te vormen, die een poëtische doorbraak zouden forceren, in de eerste plaats daar waar het Nederlands werd gesproken, maar ook via vertalingen in het buitenland, er wel over wakend dat de kwaliteit zou blijven primeren op de wet van vraag en aanbod.


MODALITEITEN
1. Het aantal werkende leden “Meesterdichters” wordt vastgesteld op minimum 5 en maximum 50 leden. Om tot “Meesterdichter” te kunnen worden benoemd dient er onherroepelijk een periode als “solliciterende Meesterdichter” te worden doorgemaakt. Deze periode omhelst één jaar.
2. De sollicitant behoort een goede reputatie als dichter te hebben of als een beloftevolle dichter zijn (h)erkend.
3. De titel van “solliciterende Meesterdichter” wordt verleend aan dichters die minstens drie gedichten hebben gepubliceerd in een bloemlezing/tijdschrift/e-magazine, ofwel gelauwerd of geprijsd werden in de Lage Landen.

4. De aansluiting tot (eerst) de club van de “solliciterende Meesterdichters” en (daarna) tot de club van de “50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee” is relatief eenvoudig:
· worden aangeschreven of aangesproken door de voorzitter (en de eerste leden)

· voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd
· één (tot drie) gedicht(en) opsturen aan de voorzitter: Zandzeggelaan 18-102 te 8670 Oostduinkerke of doormailen aan
thierry.deleu@skynet.be
· bij selectie van het (één) gedicht wordt de sollicitant op de hoogte gebracht. Vanaf dat ogenblik is hij/zij “solliciterende Meesterdichter”.
“Razor’s Edge Editions” stelt een verzamelbundel in het vooruitzicht, met als ondertitel “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee”. Vermits de “solliciterende Meesterdichters” pas en precies na één jaar “Meesterdichter” worden”, kan deze bundel ten vroegste één jaar na de geselecteerde 50ste “solliciterende Meesterdichter” verschijnen.

VOORWAARDEN
1. De “Meesterdichter” verplicht er zich toe drie exemplaren van deze bundel aan te kopen tegen promotieprijs. Dit engagement wordt per e-mail bevestigd.
2. Daar hij/zij vrijwillig zijn gedicht ter selectie opstuurt, ziet hij/zij ook af van welk honorarium ook en van zijn/haar auteursrecht.
3. Deze verklaring wordt hem/haar ter bevestiging doorgemaild bij het verschijnen van de verzamelbundel.
Namens “Razor’s Edge Editions”, onder de auspiciën van “The Order of the Razorblades”,

Thierry Deleu

Geen opmerkingen: