Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

21 april 2007

Christiaan Germonpré, dichter pur sang!

Stadsdichter van Kortrijk

Ik weet niet precies wat er gaande is in poëtisch Kortrijk. Walter Maes van "Het verdriet van Kortrijk", een ludiek online tijdschrift dat soms wild om zich heen schopt - en niet altijd onterecht -, lanceert een wedstrijd om via verkiezingen "stadsdichter van Kortrijk" te worden. Onze eindredacteur dingt mee met het gedicht Beeldenstorm. Hij beweert dat hij dit gedicht niet zelf heeft ingestuurd. Ik gun hem het voordeel van de twijfel. Wat ook: het is een prachtig gedicht!
Wat mij intrigeert, is de ontstaansgeschiedenis van de wedstrijd. Welke zijn de voorwaarden? Is er een prijzenpot?
Ik kies voor Christiaan Germonpré, die door zijn bescheiden opstelling niet oogst wat hij verdient: erkenning!

Joris Dewolf

Geen opmerkingen: