Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

17 maart 2007

The Order of the Razorblades - De eerste significante online ridderorde in de Lage Landen

Openhartig gesprek met auteur Thierry Deleu (ridder Derek van 't Gulle Zand)

Op 12 november 2004 werd het bestaan van “The Knights of the Razorblades” openbaar gemaakt. “The Knights of the Razorblades” is de eerste significante onelinerridderorde in Vlaanderen. Waar staat deze Orde voor?

Het is zowel een ludieke als een creatieve Orde. “Kousenband”, “Halsband”, “Eikenkroon”, “Cordon Bleu”, “Gulden Vlies” waren (zijn) ook geen diepzinnige symbolen en toch waren (zijn) zij ridderorden. “The Knights of the Razorblades” is nog wel iets anders zijn dan een serviceclub. Wij gaan verder in het promoveren van ethische waarden en persoonlijke vervolmaking. Op basis van symbolen en instructies ontwikkelen wij een originele methode van zelfkennis, zelfverbetering en universele solidariteit die verder reikt dan wat een serviceclub aanbiedt.
Los van een collectieve geloofsovertuiging ontwikkelen wij een wereldvisie waar gelovigen en ongelovigen zonder probleem kunnen samenwerken. Wij willen een maatschappij bouwen op basis van de vier absolute normen: waarheid, eerlijkheid, reinheid en onzelfzuchtigheid.
“The Knights of the Razorblades” wil zich echter niet losmaken van een constructie die, hoezeer ze dit ook ontkent, haar onderbrengt bij een quasi‑middeleeuwse organisatie, met name de Tempelridders. Hoewel “The Knights” voor deze constructie kiezen, zijn zij toch geen epigonen die retrogevoelens koesteren en bang weg vluchten in de veilige schoot van de duistere Middeleeuwen. “The Knights” transponeren het gedachtegoed in de toekomst. Ze zijn op hun tijd vooruit. Ze bevinden zich in de Melkweg van het Internet. Op zoek naar de Ultieme Verbinding. Ze willen geenszins het middelpunt van de wereld zijn, veeleer en met nadruk een Centrum van Eenheid.
De evolutie naar ofwel godsdienstige ridderorden, ofwel vrijzinnige die oorspronkelijk ook religieus waren, heeft natuurlijk historische verklaringen. Of het ook anders had gekund, is vanuit historisch standpunt een interessante vraag, maar in de optiek van de toekomst minder belangrijk.

Waarom werd het bestaan van de Orde pas einde 2004 openbaar gemaakt? Kent u haar geschiedenis?

Tijdens de vervolging van de Tempeliers zijn velen van hen gevlucht naar veilige oorden. Na verloop van tijd verenigden sommige ingewijde Tempeliers zich opnieuw en stichtten een nieuwe orde. Om alle kans op vervolging te voorkomen werd er gezocht naar een veilige naam: de “Orde van de Scheermessen”. Deze naam verwijst naar het feit dat vele ridders, tijdens hun vlucht, zich van hun baard ontdeden om iedere kans op herkenning te vermijden. In modernere tijden werd deze naam gewijzigd in de “Orde van de Scheermesjes”.
Eén van hun belangrijkste rituelen was het scheren van een hoofd met baard gelegen op een schaal. Het hoofd met baard symboliseerde de oningewijde. De neofiet werd door het afscheren van de baard klaar gemaakt voor inwijding. Na 33 dagen groeide de baard terug en kon het ritueel opnieuw uitgevoerd worden. Deze cyclus van 33 dagen was voor de Orde zeer belangrijk. Daardoor ontstond een eigen kalender, alleen gekend door de hogere graden van de Orde. De origine van dit ritueel wordt door velen toegewezen aan de Tempeliers.
Heden ten dage wordt dit ritueel symbolisch overgedaan door aan de leek de vraag te stellen of hij of zij (ridder of jonkvrouw) bereid is zich te laten scheren door zijn broeders en zusters. Via het scheren wordt de overgang van de Tempeliers naar de nieuwe orde gesymboliseerd. Dit ritueel impliceert niet dat alle leden baardloos zijn. Dit is geen vereiste. De Orde laat zijn ridders volledig vrij. De symbolische bereidheid is voldoende en zorgt ervoor dat de ridder op de hoogte wordt gebracht van de voorgeschiedenis van de Orde.
Door de jaren heen heeft deze Orde in alle stilte arbeid geleverd en meegewerkt aan verschillende grote gebeurtenissen in de geschiedenis. Deze geschiedenis zal te gepaste tijde bekend gemaakt worden. Daar de Orde zich altijd heeft aangepast aan haar omgeving en de technische vooruitgang komt zij naar buiten onder de vorm van een website.

“The Knights of the Razorblades” is sedert haar openbaarmaking de eerste significante onelinerridderorde, zegt u.

De geopenbaarde “Knights of the Razorblades” streeft naar de totstandkoming van een netwerksamenleving met het internet als belangrijkste medium. De ingebakken flexibiliteit van het internet biedt de ridders ongekende voordelen in een omgeving gekenmerkt door constante verandering. Het internet is hun geprefereerd communicatiemiddel. Het maakt communicatie mogelijk tussen verschillende personen, op zelfgekozen tijdstippen en op globale schaal.
“The Knights of the Razorblades” moedigt haar ridders en jonkvrouwen aan tot het verwerven van doorgedreven muis‑ en toetsenbordkennis. Via deze kennis tracht men de Ultieme Verbinding te verkrijgen.
Via de website http://www.knightsrazor.com/ bij sectie “ridders” krijgt de leek meer informatie over toetreding tot de orde. Man of vrouw, computeringewijde of ‑leek, iedereen met een gezonde drang naar kennis en absurditeit, komt in aanmerking.
In de sectie “Geschiedenis” krijgt de leek een overzicht van het ontstaan van de Orde. In de Webtempel kunnen ingewijde en profaan elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. In de Webtempel bevindt zich ook de Aller‑Uitiemste pagina, enkel toegankelijk voor de ridders van “The Knights of the Razorblades”.

Welke zijn haar principes?

“The Knights of the Razorblades” streeft - in haar zoektocht naar de Ultieme Verbinding ‑ naar een perfecte synthese van de belangrijkste bevindingen van The Information Age.
“The Knights of the Razorblades” is gebaseerd op de progressieve principes van openheid en zelfontwikkeling.Vrijheid is de centrale waarde. Deze ridderorde wil zich niet integreren in het spanningsveld politiek‑civiele maatschappij‑internet. Ze wil zich wel organiseren via het net, niet alleen omdat het perfect aansluit bij haar losse netwerkstructuur, maar ook omdat het netwerk de dynamiek verandert van de samenleving.
In een wereld gekenmerkt door wijdverspreide crisis van politieke legitimiteit en onvrede vanwege burgers tegenover politici, acht “The Knights of the Razorblades” het internet een perfect middel om rust en evenwicht, respect en sereniteit te brengen, eerst bij haar leden en daarna in de omgeving van elk van hen. Deze ridderorde beschouwt het internet als bevrijdende technologie.

Op de website van de Orde vind ik ook het e-magazine “The Razor”. Is dit blad toegankelijk voor iedereen?

“The Razor” is inderdaad voor iedereen toegankelijk. Met het magazine wil de Orde boeiende redactionele inhoud brengen rond thema's die moderne middeleeuwers aanspreken. De redactie heeft bijzondere aandacht voor “door de wol geverfde mannen en vrouwen” die uit een sterk gevoel van ontstressing hun nostalgie naar de Middeleeuwen willen kanaliseren. “The Razor” heeft zowel oog voor wat in Vlaanderen als daar buiten gebeurt.
Ik doe een oproep tot de lezer. Misschien wilt u ook graag meewerken? De redactie zoekt mensen die:
• De principeverklaring van “The Knights of the Razorblades” een warm hart toedragen;
• zo mogelijk al hoofse ervaring hebben opgedaan;
• voldoende kennis hebben van de ridderstand;
• zonder veel moeite afspraken en deadlines kunnen naleven.
De redactie biedt nieuwe medewerkers de kans om mee te werken aan een origineel en ludiek e‑magazine mét inhoud. Belangstelling? Mail dan naar grandmaster@knightsrazor.com. Hij beslist of uw ideeën, suggesties en/of bijdragen het niveau halen dat aan “The Razor” wordt gesteld.

Welke personen maken thans deel uit van de Orde?

Het valt mij op dat een groot deel van onze leden héél creatieve mensen zijn. Auteurs, fotografen, beeldende kunstenaars, musici, maar ook onderwijsmensen, ambtenaren. Een solliciterende profaan hoeft geen peterschap, via de website kan hij of zij contact nemen met de Grootmeester of met één van de ridders/jonkvrouwen. Via de Grootmeester wordt hij of zij op de hoogte gebracht van de geplogenheden.

Ik stel vast dat de Orde nu ook als uitgever optreedt?

Razor’s Edge Editions huisvest inderdaad de nieuwe print-on-demand uitgeverij van “The Order of the Razorblades”. De modaliteiten om bij Razor’s Edge Editions een boek te laten drukken zijn eenvoudig: De auteurs mailen hun kopij door. In het geval van gedichten en korte verhalen maken zij zelf vooraf een selectie van wat zij wensen te publiceren. Dit maakt het de redactie gemakkelijker om een oordeel te vormen. Bij de e-mailzendingen voegen zij suggesties bij over de lay-out. Razor’s Edge Editions neemt het initiatief tot nieuw contact.
Razor’s Edge Editions gebruikt het printing‑on‑demand‑systeem. Dit maakt het mogelijk boeken in kleine oplagen te produceren. De auteur zelf behoudt zijn auteurs- en exploitatierechten.
Is je manuscript klaar of heb je een vraag, stuur dan een mail naar razorsedge@knightsrazor.com.
Mijn recente gedichtenbundel, De kiemjaren, en mijn vierde roman, Klamme handen, zijn uitgaven van Razor’s Edge Editions. Onlangs verscheen ook een eerste cd, met gedichten, foto’s en muziekcomposities van ridders en jonkvrouwen, met de mooie titel Op datsi leren moghen wat liefte is ende wat minne.

De Geletterde Mens dankt u voor dit gesprek.

Geen opmerkingen: